ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
09 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
08 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
10 Οκτωβρίου 2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
15 Φεβρουαρίου 2023
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
22 Ιανουαρίου 2024