Ώρες Εξυπηρέτησης Τμήματος Συντάξεων

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 12:00 – 14:30

Ώρες Εξυπηρέτησης Γραφείου Πρωτοκόλλου

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 – 15:00

Ώρες Εξυπηρέτησης Τμήματος Ασφάλισης

Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00 – 15:00

Φόρμα επικοινωνίας

Γραφείο Πρωτοκόλλου & Εξυπηρέτησης Κοινού

210-5289574
fax: 210-5289577
[email protected]

Τμήμα Οικονομικού

210-5289541 ή  210-5289559
fax: 210-5289577
Email: [email protected] ή [email protected]

Τμήμα Παροχών Συντάξεων

210-5289526
fax: 210-5289577
Email: [email protected]

Γραφείο Μητρώου

210-5289546-549
fax: 210-5289577
Email: [email protected] ή [email protected]

Γραφείο Ελέγχου & Ασφαλιστικών Εισφορών

Γραφείο Ελέγχου  Ασφαλιστικών Εισφορών
210 5289560-542-533-539
fax: 210-5289577
Email: [email protected]

Γραφείο Ανακεφαλαίωσης & Προαιρετικής Ασφάλισης

210-5289543 ή 210-5289548
fax: 210-5289577
Email: [email protected] ή [email protected]

Τμήμα Μηχανογράφησης

210-5289540 ή 210-5289569
Email: [email protected] ή [email protected]

Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

210-5289576
Email: [email protected]

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

210-5289586
email: [email protected]