Ώρες Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Τμημάτων

Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00 – 15:00

Ώρες Εξυπηρέτησης Γραφείου Πρωτοκόλλου

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 – 15:00

Ώρες Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 15:00

Φόρμα επικοινωνίας

Γραφείο Πρωτοκόλλου & Εξυπηρέτησης Κοινού

2105289500
fax: 2105289577
[email protected]

Τμήμα Οικονομικού

2105289544  ή  2105289504
fax: 2105289577
Email: [email protected]  ή [email protected]

Τμήμα Παροχών Συντάξεων

2105289500
fax: 2105289577
Email: [email protected]

Γραφείο Μητρώου

2105289546 ή 2105289549
fax: 2105289577
Email: [email protected]  ή [email protected]

Γραφείο Ελέγχου & Ασφαλιστικών Εισφορών

2105289560 ή 2105289533
fax: 2105289577
Email: [email protected]

Γραφείο Ανακεφαλαίωσης & Προαιρετικής Ασφάλισης

2105289543 ή 2105289548
fax: 2105289577
Email: [email protected]  ή [email protected]

Τμήμα Μηχανογράφησης

2105289540 ή 2105289569
Email: [email protected] ή [email protected]

Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

2105289576
Email: [email protected]

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

2105289587
email: [email protected]