ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Ντούμας Ελευθέριος Πρόεδρος
2 Τσίνας Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
3 Ανδριανόπουλος Δημήτριος Τακτικό Μέλος
4 Καραχισαρίδης Βασίλειος Τακτικό Μέλος
5 Τσιαπής Δημήτριος Τακτικό Μέλος
6 Δρακόπουλος Παναγιώτης Τακτικό Μέλος
7 Φιλόπουλος Νικόλαος Τακτικό Μέλος
8 Κοσμίδης Μάριος Τακτικό Μέλος
9 Ανδριόπουλος Ιωάννης Αναπληρωματικό Μέλος
10 Γρηγοριάδης Αναστάσιος Αναπληρωματικό Μέλος
11 Κωστούρος Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό Μέλος
12 Κακαριάρης Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος
13 Κοντογιαννάτος Χαράλαμπος Αναπληρωματικό Μέλος
14 Κυπριανίδου Γεωργία Αναπληρωματικό Μέλος
15 Μακρογιάννης Ευθύμιος Αναπληρωματικό Μέλος
16 Κοσμοπούλου Φωτεινή (Φαίη) Αναπληρωματικό Μέλος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α/α Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα
1 Αθανασούλης Χαράλαμπος Τακτικό Μέλος
2 Τσιότρας Γεώργιος Τακτικό Μέλος
3 Παναγούλιας Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
4 Χιώνης Δημήτριος Αναπληρωματικό Μέλος
5 Ολλανδέζος Μάρκος Αναπληρωματικό Μέλος