• Τεχνικές Προδιαγραφές Μηνιαίου Αρχείου Εισφορών

 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε

 • Εκκαθαριστικά Συντάξεων Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε

Σκοπός

Η παροχή υποχρεωτικής επικουρικής Ασφαλιστικής Προστασίας, τόσο στους ασφαλισμένους όσο και στους δικαιούχους παροχών με τη μορφή σύνταξης, για ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου και εργατικού ατυχήματος

Στόχος

H Ενημέρωση, Προώθηση και Ανάπτυξη του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης 

Μέριμνα

H Προάσπιση και Εξασφάλιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων

Επιδίωξη

Διαρκής  βελτίωση των υπηρεσιών μας, για εύκολη και ταχύτερη εξυπηρέτηση κάθε συναλλασσόμενου, μειώνοντας την γραφειοκρατία

Ημερήσια Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου

Χρήσιμα Έντυπα και Νέες Αιτήσεις

Συνταξιούχοι

31/12/2022

Ασφαλισμένοι

31/12/2022

  • Ημερίδα 2017

   Ημερίδα 2017

   Διοργάνωση ημερίδας με θέμα:
   Τ.Ε.Α. – Ιχνηλατώντας το 2ο πυλώνα Ασφάλισης στην Ελλάδα.

  • Πρόεδρος Δ.Σ </br> Κωνσταντίνος Κωστούρος

   Πρόεδρος Δ.Σ
   Κωνσταντίνος Κωστούρος

   “Μέλημά μας η διασφάλιση της εμπιστοσύνης, άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, ασφάλεια και αισιοδοξία σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους, διαμορφώνοντας νέα δυναμική στη Κοινωνική Ασφάλιση”

  • Πρόεδροι Δ.Σ </br> Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.- Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε

   Πρόεδροι Δ.Σ
   Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.- Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε

   “Η Επαγγελματική Ασφάλιση πυλώνας εμπιστοσύνης για το παρόν και το μέλλον”