Συνάντηση
Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  Ελευθέριος Ντούμας
Υπουργός Εργασίας   Άδωνις Γεωργιάδης