Την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 οι υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ. δε θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τα μέλη του, είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά, λόγω εργασιών συντήρησης στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του. Το Ταμείο θα λειτουργήσει κανονικά την Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Το Δ.Σ.

του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.

Leave a reply