ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 οι υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ. δε θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τα μέλη του, είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά, λόγω…

Read more