Σήμα για εντατικούς ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας εντός του 2024, έδωσε η απόφαση της υπουργού Εργασίας κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία προσδιορίζει τον ελάχιστο αριθμό των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους.

Το minimum των ελέγχων του 2024 προσδιορίσθηκε στους 67.700, αριθμός αυξημένος εξαιτίας των εργατικών ατυχημάτων που εμφανίζουν σημαντική αύξηση.

Επιθεώρηση Εργασίας: Πρόστιμα 1,2 εκατ. ευρώ κατά την εορταστική περίοδο
Οι έλεγχοι

Συγκεκριμένα, η Επιθεώρηση Εργασίας εντός του έτους θα διενεργήσει 39.933 ελέγχους για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας (ωράρια, υπερωρίες, ασφάλιση κ.α) και 27.707 έλεγχοι για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Ο συγκεκριμένος στόχος αποτελεί τον ελάχιστο συνολικό αριθμό προγραμματισμένων ελέγχων που θα διενεργηθούν από τους Επιθεωρητές Εργασίας και δύναται δε να αναθεωρείται εντός του έτους.

Οι έλεγχοι αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα σε:

1. Επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας. Επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία. Επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία και βρέθηκαν παραβατικές με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης. Επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποχιακή βάση. Κλάδους στους οποίους απασχολούνται αποσπασμένοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι πολίτες τρίτων χωρών. Επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας. Επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλή συγκέντρωση ανήλικης εργασίας η) κατασκευές-τεχνικά έργα.

2. Ειδικά σε ότι φορά τους ελέγχους για την υγιεινή και ασφάλεια, προβλέπονται έλεγχοι σε επιχειρήσεις που ανήκουν στις κατηγορίες επικινδυνότητας, στις κατασκευές, Τεχνικά Έργα, όπου παρατηρούνται συχνά εργατικά ατυχήματα. Επίσης στη βιομηχανία τροφίμων. Στόχος σε όλους τους κλάδους είναι η αύξηση – κατά 10% – των ελέγχων.
On line συνδεση με ΕΡΓΑΝΗ

Ο σχεδιασμός των ελέγχων, στη βάση της αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis), δηλαδή με on line σύνδεση με την ΕΡΓΑΝΗ αποσκοπεί στην αποτελεσματική εποπτεία των επιχειρήσεων/οικονομικών δραστηριοτήτων, ως προς τη συνεπή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την καταπολέμηση κάθε παραβατικότητας, την προστασία των εργαζομένων, τη δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply