Επεκτείνεται το χρηματικό βοήθημα ύψους από 300 έως 1.000 ευρώ σε όλες τις αγρότισσες μητέρες, αναλόγως με τον αριθμό των τέκνων. Σε είκοσι επιπλέον Δήμους επεκτείνονται τα σχολικά γεύματα. Στην κάρτα αναπηρίας ενσωματώνονται όλες οι παροχές των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η προπληρωμένη κάρτα χορήγησης όλων των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ θα τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος του 2024.
Πρόκειται για βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες τις οποίες αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή ο  Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι το τέλος του έτους.
Ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ κ. Κ. Γλούμης – Ατσαλάκης μιλάει στον Ο.Τ. και εξηγεί τις κοινωνικές πολιτικές που καλείται να εφαρμόσει αλλά και την επείγουσα προτεραιότητα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού.
Ο ΟΠΕΚΑ είναι ο είναι ο ενιαίος φορέας υλοποίησης των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης απευθύνεται σε 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους επιδομάτων, ενώ κάθε χρόνο απονέμει παροχές ύψους 3,5 δισ. ευρώ σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της χώρας.

Ολόκληρη η συνέντευξη του διοικητή του ΟΠΕΚΑ, έχει ως εξης:

ΕΡ. Ο ΟΠΕΚΑ είναι ο κατεξοχήν φορέας υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ωστόσο παραμένει ζητούμενο το πέρασμά του στην εποχή της ψηφιοποίησης. Με ποιο τρόπο θα γίνει η ψηφιακή αναβάθμιση του οργανισμού και κατά πόσο θα συμβάλει στην απλούστευση των διαδικασιών απονομής και ελέγχου των επιδομάτων;
ΑΠ. Ο ΟΠΕΚΑ προσαρμόζεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής,  μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του.  Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ και την πλήρη ψηφιοποίηση και αναβάθμιση των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων όλων των παροχών του Οργανισμού.

Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών χορήγησης των παροχών, η βελτίωση της ανταποκρισιμότητας στα αιτήματά τους, η ορθή απονομή των παροχών, η εξάλειψη κάθε λάθους ή απάτης στη χορήγησή τους, καθώς και η βέλτιστη ενημέρωση των πολιτών για τα στοχευμένα μέτρα κοινωνικής στήριξης που παρέχονται.

Η Ενιαία Πύλη Ψηφιακής Πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, όπως θα ονομάζεται το ενιαίο πληροφοριακό μας σύστημα, θα εξυπηρετεί την άμεση και εξατομικευμένη υποβολή αιτήσεων από τους πολίτες, για όλες τις κοινωνικές και προνοιακές παροχές, ενώ θα παρέχει τη δυνατότητα για παρακολούθηση και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών.

Πρόκειται για μια ριζική αλλαγή στην επιδοματική και προνοιακή πολιτική της χώρας, καθώς το έργο πέρα από τους 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους επιδομάτων και παροχών σε χρήμα ή σε είδος, θα ωφελήσει και τους ίδιους τους υπαλλήλους, εξαλείφοντας την υφιστάμενη γραφειοκρατία και βελτιώνοντας το χρόνο απονομής των παροχών. Επίσης θα συμβάλει στην αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό των πολιτικών που εφαρμόζουμε.

ΕΡ. Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται η έναρξη της νέας προπληρωμένης κάρτας. Με ποιο τρόπο θα την λάβουν οι δικαιούχοι;
ΑΠ. Η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας στα επιδόματα, θα  διευκολύνει κατά πρώτον, την απλοποίηση και ομογενοποίηση της διαδικασίας πληρωμής των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), μειώνοντας το γραφειοκρατικό και διοικητικό κόστος καταβολής τους. Και δεύτερον, θα συμβάλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 50%, το μισό δηλαδή του επιδόματος τους, σε ηλεκτρονικές πληρωμές και αγορές και να κάνουν ανάληψη το υπόλοιπο. Πάντως, η πολυπλοκότητα του έργου και η προσαρμογή στις ανάγκες του εκάστοτε επιδόματος, μετακυλύουν, χρονικά, την έναρξη της εφαρμογής του προς το τέλος του 2024.

ΕΡ. Τι είναι η κάρτα αναπηρίας και πως θα διευρυνθεί με άλλες παροχές;
ΑΠ. Στη χώρα μας υπάρχουν πολυάριθμες παροχές για τα άτομα με αναπηρία, οι οποίες παρέχονται από πολλούς και διαφορετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με διαφορετικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και διαφορετικές διαδικασίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαδικασία βασίζεται στην υποβολή έντυπων αντιγράφων (πιστοποιητικό αναπηρίας και άλλων), γεγονός που  δημιουργεί πρακτικές δυσκολίες στην απονομή της εκάστοτε παροχής. Όπως καθυστερήσεις, αυξημένο γραφειοκρατικό όγκο για το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και πιθανή έκθεση των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων σε ένα ευρύ αριθμό προσώπων και φορέων.

Η Eθνική Πύλη Αναπηρίας αποτελεί τον κεντρικό κόμβο εξυπηρέτησης και πληροφόρησης των ατόμων με αναπηρία, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι πρώτον, μπορούν να βλέπουν ηλεκτρονικά τα προσωπικά τους δεδομένα, τις παροχές που δικαιούνται και να εκδίδουν πιστοποιητικά, και δεύτερον μπορούν να κάνουν αίτηση για την έκδοση κάρτας αναπηρίας. Στο μέλλον μέσω της Πύλης, όλοι οι συμπολίτες μας με αναπηρία, θα εξυπηρετούνται για όλες τις παροχές χωρίς να υποβάλλουν τα ίδια δικαιολογητικά σε διαφορετικούς φορείς.

Επίσης με την  κάρτα αναπηρίας, θα αποδεικνύουν την ταυτότητά τους, την ιδιότητα του ως ατόμου με αναπηρία και το κλιμάκιο ποσοστού αναπηρίας που του έχει αναγνωριστεί. Στην παρούσα φάση, οι κάτοχοι κάρτας αναπηρίας μπορούν με την επίδειξη της, είτε να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, είτε να την χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικό. Στόχος μας  είναι σταδιακά θα ενσωματωθούν σε αυτή όλες οι παροχές για τα άτομα με αναπηρία σε αυτή.

ΕΡ. Το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγαλύτερη προσπάθεια για την διεύρυνση της προστασίας των αγροτών και των αγροτισσών. Θα χορηγηθούν νέα επιδόματα ή άλλες παροχές προς αυτή την ομάδα πληθυσμού;
ΑΠ. Ο ΟΠΕΚΑ έχει «κληρονομήσει» από τον ΟΓΑ ένα λογαριασμό, οποίος υλοποιεί κάθε χρόνο σημαντικές κοινωνικές πολιτικές που απευθύνονται στον αγροτικό κόσμο.

Πρόκειται για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Ο ΛΑΕ προβλέπει ένα πλήθος παροχών προς τους Έλληνες αγρότες και τις αγρότισσες, όπως προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, ιαματικού τουρισμού, εκδρομικά προγράμματα για οικογένειας και κατασκηνωτικά για παιδιά και άτομα με αναπηρία, χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και τη παροχή βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρου.

Εξετάζουμε τη διεύρυνση των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, προκειμένου να υλοποιήσουμε στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης του ελληνικού αγροτικού κόσμου. Ειδικότερα, σχεδιάζουμε την επέκταση της χορήγησης του χρηματικού βοηθήματος όχι μόνο σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, αλλά και σε μητέρες με ένα ή δύο παιδιά.  Το βοήθημα αυτό θα χορηγείται κλιμακωτά, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, από 300 έως και 1.000 ευρώ. Επιπλέον, εξετάζεται και η θέσπιση επιμορφωτικών σεμιναρίων για νέες αγρότισσες και νέους αγρότες, προκειμένου να διευκολύνουμε τη νέα γενιά αγροτών στην ενασχόλησή της με τον πρωτογενή τομέα.

ΕΡ. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι τα σχολικά γεύματα. Από την επόμενη σχολική χρονιά τι προτίθεστε να αλλάξετε; Θα επεκτείνεται τα γεύματα σε περισσότερα σχολεία;
ΑΠ. Είναι δεδομένο, πλέον, ότι το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού του ΟΠΕΚΑ. Πρόσφατα, εξασφαλίσαμε τις κατάλληλες πιστώσεις ύψους 345 εκατομμυρίων ευρώ και διευρύναμε σημαντικά το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων. Τα επόμενη τρία σχολικά έτη θα χορηγούμε καθημερινά ζεστό γεύμα σε 231.062 μαθητές. Το πρόγραμμα, επίσης, επεκτείνεται από τους 133 Δήμους που ήταν μέχρι στιγμής, σε 153 Δήμους σε όλη τη χώρα.

ΕΡ. Τι γίνεται με  τους ελέγχους για την διαφάνεια στην απονομή των επιδομάτων. Οι πολίτες μπορούν να αισθάνονται σίγουροι για την δίκαιη απονομή τους;
ΑΠ. Ο ΟΠΕΚΑ απονέμει κάθε χρόνο πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε παροχές σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Η υλοποίηση της επιδοματικής και προνοιακής πολιτικής της χώρας πρέπει να γίνεται ορθά και δίκαια.

Χρέος μας είναι η διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στη λήψη των επιδοματικών παροχών και των κοινωνικών υπηρεσιών από τους πολίτες. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκε το έργο της Επιθεώρησης και Ελέγχου, μέσω της πιστοποίησης των διαδικασιών της και εντατικοποιήθηκαν  οι δειγματοληπτικοί και οι κατασταλτικοί έλεγχοι.

Το 2022 και το 2023 διενεργήθηκαν και συντάχθηκαν τόσες Εκθέσεις Ελέγχου, όσοι είχαν γίνει από το 2016 έως και το 2021. Για όλες αυτές τις υποθέσεις εντοπίστηκε, καταγράφηκε και θα αναζητηθεί από τον Οργανισμό ποσό άνω των 6 εκ. ευρώ.

Στόχος όλων αυτών είναι τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού να απονέμονται μόνο σε όσους τα δικαιούνται .
Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply