Τεράστια απόσταση χωρίζει τις θέσεις της κυβέρνησης για τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, με τις διεκδικήσεις που διατυπώνουν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας (ΣΕΒ).

Κατώτατος μισθός: Προς αύξηση 40 έως 50 ευρώ κινείται η κυβέρνηση – 4% προτείνει ο ΣΕΒ [γράφημα]

Η κυβέρνηση επισήμως έχει δεσμευτεί για νέα αλλά συγκρατημένη μείωση των εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε δύο δόσεις προς το τέλος της θητείας της. Αντιθέτως ο ΣΕΒ θεωρεί επιβεβλημένη τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους τουλάχιστον κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες και συνδέει το θέμα αυτό με οποιαδήποτε αύξηση αποφασισθεί για τον κατώτατο μισθό.

Η διαφορά

Η διαφορά των δύο θέσεων είναι δύσκολο να «γεφυρωθεί», καθώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι ήδη έχουν γίνει σημαντικές μειώσεις στις εισφορές κατά την προηγούμενη τετραετία και επισημαίνει ότι «τα επόμενα βήματα θα πρέπει να είναι προσεκτικά».

Η κυβερνητική δέσμευση προβλέπει μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές κατά μια ακόμα ποσοστιαία μονάδα, μισή μονάδα το 2025 και μισή μονάδα το 2027.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί οι εισφορές χρηματοδοτούν άλλες δαπάνες» σημειώνει ο υφυπουργός Εργασίας κ. Π. Τσακλόγλου και τονίζει ότι «οι μισές περίπου συντάξεις, καταβάλλονται από το φορολογούμενο και όχι από τους εργαζόμενους». Ως εκ τούτου μια περικοπή σε αυτό τον τομέα είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Πάντως ο υφυπουργός Εργασίας παραδέχεται ότι η μείωση της λεγόμενης «φορολογικής σφήνας» – δηλαδή της διαφοράς ανάμεσα σε αυτό που πληρώνει ο εργοδότης και σε αυτό που λαμβάνει ο εργαζόμενος – έχει θετικά αποτελέσματα στην αγορά εργασίας, δηλαδή μεγαλύτερη απασχόληση.

Προς την κατεύθυνση αυτή ο ΣΕΒ ζητά να συνδεθεί η αύξηση στον κατώτατο μισθό με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρώντας ότι η μείωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,6 ποσοστιαίες μονάδες. Ενδεικτική είναι η αναφορά του Συνδέσμου στο σχετικό υπόμνημα προς το υπουργείο Εργασίας στο οποίο σημειώνει αναφέρει πως «οποιαδήποτε μεταβολή του κατώτατου μισθού πρέπει να συνοδεύεται από μείωση του μη μισθολογικού κόστους της μισθωτής εργασίας τουλάχιστον κατά 2,6% το 2025-2027, ώστε να αρχίσει να προσεγγίζει το μέσο όρο μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ».

Η προηγούμενη τετραετία

Ήδη, κατά την προηγούμενη τετραετία οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες ενώ η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα τις μειώσει περαιτέρω κατά μία μονάδα στη διάρκεια αυτής της τετραετίας – μισή μονάδα το 2025 και μισή μονάδα το 2027.

Το δημοσιονομικό κόστος για κάθε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μια ποσοστιαία μονάδα ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.

Η μείωση των εισφορών αποτελεί κεντρικό αίτημα των εργοδοτικών οργανώσεων που συνδέεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων έθεσαν το θέμα της περαιτέρω μείωσης των εισφορών κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για το νέο κατώτατο μισθό, ως αντιστάθμισμα στο υψηλό κόστος που σημαίνει για τις επιχειρήσεις οι αύξηση των αμοιβών.

Μετά τις – μέχρι σήμερα – μειώσεις κατά 4,4 μονάδες, οι εισφορές έχουν διαμορφωθεί ως εξής: εισφορά ασφαλισμένων 13,87%, εργοδοτών 22,29%, σύνολο 36,16%.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply