Εντός της εβδομάδας αναμένεται να παρουσιαστούν στην υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου τα αποτελέσματα του πορίσματος που για την δημιουργία του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών και Ασφάλισης.

Η αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί υπό το γενικό γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκο Μηλαπίδη ολοκλήρωσε την καταγραφή του πλήθους των υφιστάμενων κατακερματισμένων κανόνων για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα, όπως οι παροχές ασθενείας, οι παροχές προστασίας της μητρότητας, οι παροχές σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, τα έξοδα κηδείας, αλλά και παροχές και προγράμματα που διαχειρίζεται ο e-ΕΦΚΑ, όπως οι παιδικές κατασκηνώσεις.

Στη συνεχεία προχώρησε στην διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων ενιαιοποίησης των κανόνων και θα προτείνει νέους, ομοιογενείς κανόνες για τις συγκεκριμένες κατηγορίες παροχών. Σύμφωνα με ειδικούς θα κοπούν παροχές, κυρίως σε χρήμα που καταβάλλει σήμερα ο φορέας, καθώς θα επιδιωχθεί εξίσωση των υψηλότερων με τις χαμηλότερες. Ο Ενιαίος Κανονισμός θα αντικαταστήσει τους 88 που υπάρχουν σήμερα.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν παροχές σε χρήμα που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ, με έμφαση σε ασθένεια, μητρότητα, εργατικό ατύχημα αλλά και αναπηρία. Ασφαλισμένοι που προέρχονται από ευγενή ταμεία, πρώην ΔΕΚΟ θα δουν τις παροχές υγείας και τα επιδόματα που λαμβάνουν να μειώνονται. Μέχρι τώρα έχουν εντοπισθεί σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα πρώην Ταμεία. Θεωρείται βέβαιο ότι κάποιοι ασφαλισμένοι θα υποστούν μειώσεις, καθώς σήμερα λαμβάνουν πολύ υψηλότερες παροχές.

Με την ολοκλήρωση της νομικής και οικονομοτεχνικής μελέτης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα πρέπει να προχωρήσει στην κατάθεση νομοσχεδίου για την υιοθέτηση του νέου ενιαίου κανονισμού παροχών.

Στόχος είναι οι ενιαίοι κανονισμοί να είναι, όσο το δυνατόν, δημοσιονομικά ουδέτεροι, ώστε να μην αποκλίνουν σημαντικά σε σχέση με το κόστος που έχουν τώρα οι παροχές σε χρήμα του e-ΕΦΚΑ και να εναρμονιστούν κατά βάση με τους υφιστάμενους κανόνες των μεγάλων πρώην Ταμείων.

Πηγή: mononews

Leave a reply