Παροχές υγείας δυο ταχυτήτων φέρνει για 1,4 εκατ. επαγγελματίες και αγρότες το τέλος των εξαιρέσεων που είχαν νομοθετεί στα χρόνια της πανδημίας για την δωρεάν πρόσβασή τους σε όλες τις δομές υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές, χωρίς να είναι υποχρεωτική η εξόφληση των εισφορών τους.

Στην πρώτη ταχύτητα είναι όσοι θα ανανεώσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα καθώς δικαιούνται όλες τις παροχές υγείας από δημόσια αλλά και από ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, με τη συμμετοχή που προβλέπει η σύμβαση των ιδιωτών παρόχων υγείας και ΕΟΠΥΥ, ενώ έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφούν φάρμακα και από ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Στη δεύτερη ταχύτητα είναι όσοι δεν θα πάρουν ασφαλιστική ικανότητα λόγω απλήρωτων εισφορών κατά το 2023, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μόνον στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς και στα Κέντρα Υγείας. Η δε συνταγογράφηση θα επιτρέπεται μόνον από γιατρούς των δημοσίων δομών υγείας. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ανάγκη περίθαλψης ή συνταγογράφησης από ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, και διαγνωστικά κέντρα, θα πρέπει να καταβάλουν ολόκληρο το αντίτιμο.

Από τις 13 συνολικά εξαιρέσεις που είχαν νομοθετηθεί μετά το 2019 προκειμένου να μη στερηθούν οι πολίτες τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εξαιτίας των περιορισμών που τέθηκαν στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας λόγω της πανδημίας, μένουν μόνον 3. Οι υπόλοιπες 10 εξαιρέσεις καταργούνται.

Στους επαγγελματίες, που ήταν και η πολυπληθέστερη ομάδα των εξαιρέσεων, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου, δόθηκε η δυνατότητα να λαμβάνουν ετήσια ασφαλιστική ικανότητα με μόνη την καταβολή εισφορών υγείας. Από 800.000 εν δυνάμει ωφελούμενους, πλήρωσαν τις εισφορές υγείας περίπου 400.000, εκ των οποίων περίπου 100.000 αγρότες και 300.000 μη μισθωτοί.

Πηγή: Capital.gr

Leave a reply