Αλλάζει πλήρως ο ΕΟΠΥΥ τους επόμενους μήνες καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να τον μετατρέψει σε αγοραστή υπηρεσιών αλλά και έναν μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό.

Υπό το πρίσμα αυτό αναμένεται να ξεκινήσουν έλεγχοι με ιδιωτικές εταιρείες με τις οποίες θα συνάψει σύμβαση ο ΕΟΠΥΥ ώστε να εξετάζουν, να μελετούν και να εγκρίνουν τα αιτήματα των ασφαλισμένων για χειρουργικές επεμβάσεις, σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν εγκρίσεις για κάθε υπηρεσία.

Πρόκειται για τον έλεγχο των δαπανών που επιχειρεί να εφαρμόσει ο Οργανισμός ώστε να γίνονται «φύλλο και φτερό» όλα τα αιτήματα τα οποία αποζημιώνονται.

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες ενώ εντός των ημερών αναμένεται να γίνει και σχετικός διαγωνισμός.

Πηγή: HealthReport

Leave a reply