Την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας εντός του 2024, έχει ως στόχο το υπουργείο Εργασίας για το λόγο αυτό επιταχύνει τις διαδικασίες καθιέρωσή της σε όλους τους κλάδους παραγωγής.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σωρεία καταγγελιών για παραβίαση νομοθεσίας

Ταυτοχρόνως σχεδιάζει μικροπαρεμβάσεις στην εφαρμογή του μέτρου στους κλάδους του λιανικού εμπορίου και της βιομηχανίας, έτσι ώστε η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας να είναι πιο αποτελεσματική αλλά και ευκολότερη, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις.

Όταν θα ολοκληρωθεί η  καταγραφή των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών στους κλάδους όπου σήμερα εφαρμόζεται πιλοτικά (βιομηχανία και λιανεμπόριο) τότε θα δοθούν οδηγίες για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Οι παρεμβάσεις  δεν θα αλλοιώνουν την ουσία του μέτρου, αλλά θα βελτιώνουν την εφαρμογή του. Μια από τις παρεμβάσεις που εξετάζονται   είναι η ύπαρξη ενός μικρού, ελαστικού χρονικού ορίου, εντός του οποίου θα μπορεί ο εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα του, χωρίς να αλλάζει το ωράριο εργασίας. Το όριο αυτό  δεν μπορεί να είναι πάνω από 15 με 20 λεπτά, πριν και μετά τη λήξη του ωραρίου.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply