Στη δεύτερη φάση ανάπτυξης του βρίσκεται το ΤΕΚΑ που πλέον διαχειρίζεται 112 εκατομμύρια ευρώ, ποσό τριπλάσιο σε σχέση με το τα 44 εκατ. ευρώ που κατείχε το περασμένο καλοκαίρι. Ένας από τους επόμενους στόχους του νέου Ταμείου Επικουρικής ασφάλισης είναι η προσέλκυση και  ασφαλισμένων  που απασχολούνται σε κλάδους όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, κ.λπ.).

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply