Ειδικό σχέδιο που θα δίνει απαντήσεις στην έλλειψη προσωπικού που ζητούν οι επιχειρήσεις επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας.

Περίγραμμα του σχεδίου έχει δοθεί στην αρμόδια υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου και πάνω σε αυτό έχουν καθοριστεί οι άξονες των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

1.Αποτελεσματική διάγνωση των αναγκών στην αγορά εργασίας, με στενότερη συνεργασία ΔΥΠΑ και των εργοδοτών και πιθανώς με την ενεργοποίηση και νέων μεθόδων – εργαλείων που θα τροφοδοτούν τις επιχειρήσεις με πληροφορίες για την προσφερόμενες θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού που ζητούν και δεν βρίσκουν. Η πλατφόρμα ζήτησης θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις που λειτουργεί ήδη στη ΔΥΠΑ αποτελεί μια πρώτη βάση για να διαγνωστούν καλύτερα οι ανάγκες της αγοράς εργασίας ώστε επάνω σε αυτές τις ανάγκες να χτιστούν νέα προγράμματα κατάρτισης για τις δυσεύρετες ειδικότητες.

2. Σχεδιασμό προγραμμάτων απόκτησης δεξιοτήτων με δημογραφικά κριτήρια. Η σκέψη που έχει πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων είναι να δημιουργηθούν δημογραφικές ομάδες εργαζομένων, ώστε κάθε ομάδα να έχει το δικό της πρόγραμμα δεξιοτήτων. Με αυτόν τον διαχωρισμό οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βγουν ευκολότερα και πιο γρήγορα, κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό είτε για σταθερή είτε για προσωρινή απασχόληση.

Για παράδειγμα σήμερα τα προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων απευθύνονται σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους ή ανέργους χωρίς προηγουμένως να ερευνώνται οι γνώσεις που έχουν οι συμμετέχοντες. Με το νέο μηχανισμό, τα προγράμματα θα προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε δημογραφικής ομάδας. Για παράδειγμα, άλλο πρόγραμμα θα σχεδιαστεί για τους πτυχιούχους ΑΕΙ, άλλο για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου, και άλλο για τις γυναίκες που φιλοδοξούν να αναλάβουν θέσεις μάνατζερ.

3. Νέου τύπου κατάρτιση με επανεξέταση πόρων και προγραμμάτων. Αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Εργασίας μιλώντας στο Capital.gr δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το αν και κατά πόσο ωφελήθηκαν οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι που συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα, είτε ως προς την εύρεση απασχόλησης επάνω στο γνωστικό αντικείμενο που διδάχτηκαν, είτε ως προς την ενίσχυση δεξιοτήτων που αποτέλεσαν “διαβατήριο” για την αναβάθμισή τους σε υψηλότερη θέση. Η κατάρτιση θα συνδεθεί πλέον άρρηκτα και αυστηρά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και μόνον καθώς ο στόχος που τίθεται στο υπουργείο είναι να μην μείνει κενή καμία θέση εργασίας από αυτές που θα εξειδικεύουν τους εργαζόμενους για τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Πηγή: Capital.gr

Leave a reply