Παράνομη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, παράνομη χρήση κωδικών, παραβίαση κρυπτογραφημένων δεδομένων ήταν μερικά από τα περιστατικά τα οποία κλήθηκε να εξετάσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων το 2022.

Αυτά καταγράφονται στην Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων που παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα, o πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος τον φετινό Φεβρουάριο.

Συνολικά, το 2022 στην Αρχή υποβλήθηκαν 1.250 καταγγελίες, σε ποσοστό 8% περισσότερες σε σύγκριση με το 2021, ενώ αντίστοιχα διεκπεραιώθηκαν 876 υποθέσεις, εμφανίζοντας ανάλογη αύξηση περίπου 8%. Η Αρχή εξέδωσε 67 αποφάσεις και 5 γνωμοδοτήσεις, εξέτασε 209 γνωστοποιήσεις για περιστατικά παραβίασης δεδομένων και επέβαλε πρόστιμα ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι προστίμων ύψους 414 χιλιάδων ευρώ που είχαν επιβληθεί το προηγούμενο έτος. 

Ειδικότερα όσον αφορά το χώρο της Υγείας, σύμφωνα με την έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής οι εισερχόμενες υποθέσεις καταγγελίες το 2022 έφτασαν τις 62 αυξημένες κατά κατά 22% έναντι του 2021.

Πηγή: iatronet

Leave a reply