Ανατροπές δρομολογούνται στις διπλές συντάξεις από παράλληλη ασφάλιση που χορηγεί ο ΕΦΚΑ με σχέδιο για την ενοποίησή τους σε ένα ποσό ανταποδοτικής και ένα ποσό εθνικής σύνταξης.

Σε πρώτη φάση η συγχώνευση των δυο “παράλληλων συντάξεων” σε μια αφορά τις συντάξεις που εκδόθηκαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή μετά τον Μάιο του 2016.

Σε επόμενο στάδιο, θα επεκταθεί και στις παλαιότερες διπλές συντάξεις από παράλληλη ασφάλιση που εκδόθηκαν πριν τον Μάιο του 2016, και οι οποίες καταβάλλονται επανυπολογισμένες με δυο ανταποδοτικές και δυο εθνικές συντάξεις.

Η ενοποίηση των δυο συντάξεων από παράλληλη ασφάλιση σε μια εκτιμάται ότι αφορά περίπου 100.000 συνταξιούχους (παλαιούς και νέους). Αν προστεθούν και οι δικαιούχοι λόγω θανάτου ο αριθμό των συνταξιούχων που θα έχουν ενιαία σύνταξη από παράλληλη ασφάλιση, ξεπερνά τους 100.000.

Το σχέδιο συγχώνευσης των παράλληλων συντάξεων βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο από τον ΕΦΚΑ καθώς επανελέγχονται τα ποσά που έχουν αποδοθεί στους συνταξιούχους, είτε από νέες συνταξιοδοτήσεις είτε από επανυπολογισμένες συντάξεις. Ο επανέλεγχος αφορά στην ορθότητα των υπολογισμών της δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης και των κρατήσεων.

Πηγή: Capital.gr

Leave a reply