Παρά τα προβλήματα, τις αστοχίες και τις δυσλειτουργίες το υπουργείο Εργασίας προχωρεί στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας – με μικρές χρονικές αποκλίσεις – αλλά έχοντας  ως στόχο την πλήρη καθιέρωσή της έως το τέλος του 2024.

Η βιομηχανία και το λιανεμπόριο θα έχουν τρεις – επιπλέον – μήνες προσαρμογής, καθώς η πλήρης εφαρμογή μετατίθεται για τον Ιούλιο, αντίς της 1ης Απριλίου, ενώ στο μεσοδιάστημα θα συνεχίζεται η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Από 1η Ιουλίου η πλήρης εφαρμογή σε βιομηχανία και λιανεμπόριο

Το υπουργείο Εργασίας, ταυτοχρόνως, σχεδιάζει μικροπαρεμβάσεις στην εφαρμογή της κάρτας, έτσι ώστε η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας να είναι πιο αποτελεσματική αλλά και ευκολότερη, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις.

Όταν θα ολοκληρωθεί η  καταγραφή των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών στους κλάδους όπου σήμερα εφαρμόζεται πιλοτικά (βιομηχανία και λιανεμπόριο) τότε θα δοθούν οδηγίες για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Οι παρεμβάσεις δεν θα αλλοιώνουν την ουσία του μέτρου, αλλά θα βελτιώνουν την εφαρμογή του. Μια από τις παρεμβάσεις που εξετάζονται   είναι η ύπαρξη ενός μικρού, ελαστικού χρονικού ορίου, εντός του οποίου θα μπορεί ο εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα του, χωρίς να αλλάζει το ωράριο εργασίας. Το όριο αυτό  δεν μπορεί να είναι πάνω από 15 με 20 λεπτά, πριν και μετά τη λήξη του ωραρίου.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply