Στο τραπέζι τίθεται εκ νέου η μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας με υψηλότερα ποσοστά, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί και το αίτημα των εργοδοτικών οργανώσεων για περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply