φορολογική εξίσωση των ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), που προβλέπεται στον νόμο 5078 του 2023, θα εφαρμοστεί άμεσα όταν ολοκληρωθούν οι εργασίας της επιστημονικής ομάδας, η οποία έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας. Σημειώνουμε ότι τόσο οι εισφορές, όσο και η καταβολή εφ’ άπαξ στα ΤΕΑ είναι μέχρι σήμερα αφορολόγητες.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Leave a reply