Μεγαλύτερη σύνταξη κατοχυρώνουν οι ασφαλισμένοι που κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου είχαν είτε διπλές εισφορές λόγω παράλληλης ασφάλισης, είτε κατέβαλαν σε ένα ταμείο υψηλότερες εισφορές από το 20% στην κύρια σύνταξη και από το 6% στην επικουρική.

Πηγή: Capital.gr

Leave a reply