Ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, σε μια γηρασμένη κοινωνία, με μικρότερο πληθυσμό, ιδιαίτερα μειωμένες δαπάνες αλλά και σημαντικά χαμηλότερες συντάξεις παρουσιάζει η αναλογιστική μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, που χρησιμοποιήθηκε για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα το  δημογραφικό και τις δημοσιονομικές συνέπειές του στις οικονομίες της Ε.Ε.

Πηγή: EURO2day

Leave a reply