Αυξάνονται τα ποσοστά απόδοσης των εκκρεμών συντάξεων, αλλά ταυτοχρόνως αυξάνονται και οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν σταθερά πάνω από τις 40.000 οι εκκρεμότητες στον ΕΦΚΑ, παρότι έχει βελτιωθεί αισθητά ο ρυθμός απονομής των συντάξεων που παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply