Από κυβερνητικούς παράγοντες υποστηρίζεται ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (ΣΚΑ) στην Ελλάδα είναι βιώσιμο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πραγματοποιηθεί κάποια παραμετρική αλλαγή. Δηλαδή, υπό την προϋπόθεση ότι: α) δεν θα αλλάξουν οι σημερινοί συντελεστές αναπλήρωσης οι οποίοι μελλοντικά θα οδηγήσουν σε μέση σύνταξη ύψους 850 ευρώ (μεικτά), β) δεν θα μεταβληθεί το ποσοστό εισφοράς 20% για την κύρια και 6% για την επικουρική σύνταξη και γ) θα εφαρμοστεί η μνημονιακή δέσμευση αύξησης του κανονικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 67 στα 72,5 έτη ηλικίας για πλήρη σύνταξη και από 62 έτη στα 67,5 έτη ηλικίας για μειωμένη σύνταξη. Έτσι, υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι παράμετροι στην μελέτη που είχε εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χώρα μας το 2021 (AWG 2021) δεν θα μεταβληθούν.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply