Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις (92%) έδωσαν αυξήσεις μισθών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων το 2023, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα αποδοχών και παροχών της KPMG. Μάλιστα το ποσοστό της αύξησης που δόθηκε κυμαίνεται στο 4% κατά μέσο όρο

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Leave a reply