Με καθυστέρηση, λόγω προβλημάτων στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, θα τεθεί από τον Ιούλιο σε εφαρμογή για τις επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς και τις εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας η 6ημερη εργασία, χωρίς να αποκλείεται ότι θα συμπαρασύρει και αυτές που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, με τους εργαζόμενους να αμείβονται επιπλέον για την 6η μέρα με το 40% του ημερομισθίου και το 115% αν είναι αργία.
Πρόκειται για την ενεργοποίηση του άρθρου 25 του νόμου 5053/23 (πρόσφατος εργασιακός νόμος Γεωργιάδη, ο οποίος όριζε με υπουργική απόφαση (113169/7421/28/12/2023).
Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις 8 ώρες, ενώ δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.

Πηγή: BankingNews

Leave a reply