Δώρο Πάσχα και τριετίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία αναμένεται να εντείνει τους ελέγχους, αφενός λόγω των εορτών και της υποχρέωσης χορήγησης του δώρου έως την Μεγάλη Τετάρτη και αφετέρου εξαιτίας της ολοκλήρωσης του μηνός Απριλίου, και την ενσωμάτωση στο μισθό των αυξήσεων που ισχύουν από την 1η Απριλίου.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply