Αυξήσεις μισθών χωρίς υπερβολές θα προσφέρουν οι επιχειρήσεις ως κίνητρο προκειμένου να προσελκύσουν προσωπικό και να καλύψουν τις ανάγκες τους και τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας. Εντός του δωδεκάμηνου το 72% των επιχειρήσεων απαντά ότι θα προσφέρει υψηλότερους μισθούς, ενώ το 40% προσδιορίζει την αύξηση των μισθών μέχρι το 5%. Μόλις το 1% των επιχειρήσεων μιλάει για αυξήσεις άνω του 20%.

Πρόκειται για την έρευνα της εταιρείας η Randstad, σε δείγμα 585 επιχειρήσεων, η οποία δείχνει ότι σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (48%) θεωρεί ότι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτής της περιόδου, είναι το συνολικό κόστος απασχόλησης. Μάλιστα το 63% θεωρεί ως μη ρεαλιστικές τις προσδοκίες για τους μισθούς, γεγονός που αποτελεί και τη βασική αιτία των δυσκολιών που παρουσιάζονται για την προσέλκυση ταλέντων στις επιχειρήσεις.

 

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply