Ρεκόρ στην αύξηση απασχόλησης με 63.689 καθαρές νέες θέσεις εργασίας καταγράφηκε τον περασμένο Μάρτιο στην αγορά εργασίας και είναι η υψηλότερη επίδοση Μαρτίου από το 2001 και μετά στο ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας τον Μάρτιο, οι αναγγελίες πρόσληψης στην “Εργάνη” ανήλθαν σε 252.606, ενώ οι αποχωρήσεις σε 188.917. Από τις 188.917 συνολικά αποχωρήσεις, οι 79.642 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 109.275 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου με το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων να είναι θετικό κατά 63.689 θέσεις εργασίας και να ξεπερνά το ισοζύγιο του Μαρτίου του 2023 που ήταν θετικό κατά 61.912 θέσεις απασχόλησης.

Πηγή: Capital.gr

Leave a reply