Κίνητρα για την αύξηση των προσλήψεων γυναικών και την αντιμετώπιση της υψηλότερης ανεργίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ των κινήτρων περιλαμβάνεται η επιπλέον επιδότηση εισφορών και μισθών προς τις επιχειρήσεις όταν αυτές προσλαμβάνουν γυναίκες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα η απασχόληση των γυναικών βρίσκεται μόλις στο 55% σε σχέση με την αντίστοιχη των ανδρών που κυμαίνεται στο 77%.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply