Την ενίσχυση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και τη στήριξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας προωθεί η Κοινοτική Οδηγία σχετικά με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού η οποία πρέπει να κυρωθεί από τη χώρα μας έως τον Οκτώβριο. Με την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2041 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 καθώς και της Διεθνούς  Σύμβασης Εργασίας 131 του ILO στο εθνικό δίκαιο, η Ελλάδα δεσμεύεται:

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Leave a reply