Η εξαγορά πλασματικών ετών που οδηγεί στη ταχύτερη έξοδο προς τη συνταξιοδότηση έχει σημαντικό κόστος ( 20% επί του μισθού) και εξαρτάται από το μισθό και το ημερομίσθιο που λαμβάνει ο εργαζόμενος, τη δεδομένη χρονική στιγμή που αποφασίζει να προχωρήσει στην εξαγορά, άρα ανάλογα με το ημερομίσθιο του (νόμος 3863/2010).

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Leave a reply