Στις επικαιροποιημένες δημογραφικές προβολές (Europop, Απρίλιος 2023) οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από το Ageing Working Group στη μελέτη για τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων στην Ευρώπη (AWG, Απρίλιος 2024), η Eurostat προβλέπει ότι ο πληθυσμός της χώρας μας θα μειωθεί από 10,435 εκατ. κατοίκους το 2022 σε 7,8 εκατ. κατοίκους το 2070 (μείωση 31%).

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply