1. Εξαήμερη εργασία τι ισχύει στην χώρα μας και πώς εφαρμόζεται – προϋποθέσεις και οι αμοιβές και αλλαγές με Ν. 5053/2023

1.1. Εισαγωγή για την 6ημερη εργασία και διαφορά από εργασία της 6ης ημέρας επί πενθημέρου

Με αφορμή τις ρυθμίσεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 5053/2023 και της εφαρμοστικής αυτού απόφασης 113169/2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η οποία θα εφαρμοστεί με την πλήρη υλοποίηση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ από 1.7.2024, και τα δημοσιεύματα για «Τέλος το πενθήμερο», «Έρχεται η 6ήμερη εργασία, από τον Ιούλιο», κρίθηκε αναγκαίο να κάνομε τις παρακάτω διευκρινήσεις – επισημάνσεις.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply