Σχεδόν έτοιμο είναι το πρώτο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ΤΕΚΑ, το οποίο αποτελεί και το default χαρτοφυλάκιο στο οποίο θα μεταπέσουν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που είναι ενταγμένοι στο νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply