Με παρεμβάσεις και διορθώσεις γύρω από τον τρόπο εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το υπουργείο Εργασίας προχωρεί στην υλοποίηση του οδικού χάρτη πλήρους καθιέρωσης του μέτρου στο σύνολο της οικονομίας, μέχρι το τέλος του 2024.

Ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων καταγράφει τα προβλήματα δυσλειτουργικότητας που έχουν διαπιστωθεί και αναμένεται να προτείνει λύσεις που θα βελτιώνουν την εφαρμογή του μέτρου.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply