Ο καρκίνος επί σειρά ετών αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση ακόμη και των πιο προηγμένων συστημάτων Υγείας. Όμως, η πολυπλοκότητα της νόσου, η ανάγκη διεπιστημονικής αντιμετώπισης, η ενσωμάτωση των νέων σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων, οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, δημιουργούν συνθήκες που δεν είναι πάντα κατανοητές, αλλά και διαχειρίσιμες από εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις για την άσκηση πολιτικών Υγείας, μας λέει ο Γιώργος Καπετανάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου.

Πηγή: Iatronet

Leave a reply