Μικρότερα όρια ηλικίας ως και 9 έτη, μαζί και μεγαλύτερη σύνταξη με κέρδος που αγγίζει τα 250 ευρώ τον μήνα, κρύβουν οι εξαγορές του πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους.

Οι παλαιοί, πριν από το 1993, ασφαλισμένοι βγαίνουν διπλά ωφελημένοι καθώς με την προσθήκη πλασματικού χρόνου μπορούν να διαμορφώσουν και ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για να βγουν πριν από τα 67 ή πριν από τα 62.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply