Πρόκειται για ένα «μανιφέστο» – «μια δίκαιη συμφωνία με τους εργαζόμενους», όπως την χαρακτηρίζει – την οποία η ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση υποβάλει στα πολιτικά κόμματα με ορίζοντα την επόμενη πενταετία.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply