Αλλάζει ο χάρτης των επιδομάτων με τη διαμόρφωση ενιαίων κανόνων για τις μη συνταξιοδοτικές παροχές του ΕΦΚΑ.

Οπως προκύπτει από το πόρισμα της επιτροπής, που έχει συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας, η διαμόρφωση ενιαίων κανόνων θα επιφέρει και περικοπές και αποτελεί εκκρεμότητα από την 1η Ιανουαρίου 2017, οπότε ενσωματώθηκαν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΦΚΑ. Εμφαση θα δοθεί στις παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αλλά και αναπηρίας, όπως και στα έξοδα κηδείας.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply