Νέες ελαφρύνσεις με μείωση των εργοδοτικών εισφορών σχεδιάζει η κυβέρνηση, παράλληλα με παρεμβάσεις στο καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της στεγαστικής πολιτικής.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply