Σε πρόσφατη (19/4/2024) δήλωση του αρμόδιος κυβερνητικός παράγοντας διατύπωσε την άποψη ότι δεν τίθεται θέμα αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι το 2027 σημειώνοντας ότι η επόμενη επανεξέταση της ηλικίας συνταξιοδότησης θα γίνει το 2027. Παράλληλα στις νέες δημογραφικές προβολές της Eurostat (Europop 2023) αποτυπώθηκαν οι δυσμενέστερες πληθυσμιακές προοπτικές της χώρας μας.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply