Ο κατασκευαστικός κλάδος και τα εποχιακά επαγγέλματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της επιθεώρησης εργασίας με στόχο την πάταξη της ανασφάλιστης εργασίας, αλλά και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ανεξάρτητης αρχής κατά την φετινή χρονιά ο ελάχιστος αριθμός των ελέγχων που θα διενεργηθούν στο σύνολο της χώρας θα είναι 67.700.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply