Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για το υπουργείο Εργασίας.
Με 200 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούμε τον μισθό 25.000 νέων στις πρώτες τους δουλειές.
Με το πρόγραμμα προεργασία, νέοι έως 29 ετών θα βρουν δουλειά και θα αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική προϋπηρεσία.
Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο».

Πηγή: BankingNews

Leave a reply