Με τον χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», χιλιάδες φορολογούμενοι που εισέπραξαν το 2023 αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, αγροτικές ενισχύσεις και εισοδήματα με βάση δικαστικές αποφάσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με την Εφορία.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply