Τη στιγμή που σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρώπης (Βρετανία, Γερμανία) τίθεται σε εφαρμογή – πιλοτικά – η εβδομάδα των τεσσάρων ημερών εργασίας, χωρίς μείωση μισθού, στη χώρα μας από 1η Ιουλίου επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες θα μπορούν να ζητούν από τους εργαζόμενούς τους να δουλεύουν και την 6η ημέρα, με προσαύξηση ημερομισθίου κατά 40%.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply