5. Φορολογία των αποτελεσμάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα

5.1. Ατομικές επιχειρήσεις

5.1.1. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε. (μισθωτής εργασίας – συντάξεων), αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply