Εργασία για μια επιπλέον (6η) ημέρα της εβδομάδας θα μπορούν να εφαρμόζουν από την 1η Ιουλίου πολλές επιχειρήσεις κυρίως του βιομηχανικού κλάδου που έχουν τη γραμμή παραγωγής σε συνεχή λειτουργία.

Η εργασία την 6η μέρα προβλέφθηκε στον νόμο 5053/2023 (άρθρα 25 κα 26) όχι ως γενική εφαρμογή αλλά λόγω έκτακτων ή εποχικών αναγκών σε επιχειρήσεις συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας.

Πηγή: Capital.gr

Leave a reply