Η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024) είναι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εργάσιμη ημέρα και όχι εξαιρέσιμη εορτή (δεν ανήκει στις επίσημες αργίες), όπως αυτές ορίζονται στο ν. 4808/2021 άρθρο 60 και ΚΑΕΔ ΠΔ 80/2022 άρθρο 193 , εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με Διάταγμα, Υπ. Απόφαση, Κανονισμό, ισχύουσα ΣΣΕ κ.λπ., ατομική σύμβαση η κατ᾽ έθιμο.
Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply